REDUCERE IMPOZITE ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA CAPITALURILOR

  • Prin ordonanța 153/2020 se acordă, în perioada 2021-2025, reduceri la determinarea impozitului pe profit, impozitului pe veniturile micro întreprinderilor şi impozitului specific unor activităţi în funcţie de menţinerea/creşterea capitalurilor proprii.
  • Astfel, impozitele se vor reduce cu:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv;
b) 5%, 6%, 7%, 8%, 9% sau 10%, în funcție de valoarea creșterii anuale a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent;
c) 3%, dacă se înregistrează o creştere peste un anumit nivel, prevăzut în cadrul ordonanței, a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020. Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022.

  • În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.
  • Pe perioada aplicării prevederilor (2021-2025), termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:

a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
c) pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Descarca PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *