OUG 30/2024 – MODIFICARE COD FISCAL

  • Au fost operate anumite modificări tehnice în ceea ce privește regimul fiscal al accizelor, având în vedere prevederile art. 15 şi 16 din Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE.
  • A fost modificat regimul sancționator (contravențional) pentru contribuabilii care nu transmit în sistemul RO e-Factura,  în termenul legal instituit (5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii) facturile emise în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024.
  • Astfel, netransmiterea în sistemul RO e-Factura a uneia sau mai multor facturi al căror termen-limită de transmitere intervine în cursul unei luni calendaristice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii, şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.
  • Prin excepţie, netransmiterea facturilor al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura intervine până la data de 31 mai 2024 inclusiv nu se sancţionează.

OUG 30

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *