PÂNĂ MIERCURI, 3 IANUARIE 2018, INCLUSIV:
-  Depunerea Declaraţiei 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional”, pentru luna noiembrie 2017, de către plătitorii de TVA cu perioada fiscală luna
calendaristică. O.P.A.N.A.F. nr. 3769/2015.

Continue reading „OBLIGAŢII DECLARATIVE ŞI DE PLATĂ CU TERMEN ÎN LUNA IANUARIE 2018”

LEGE Nr. 275/2017 din 27 decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 28 decembrie 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Continue reading „LEGE Nr. 275/2017 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA”

1.        OPANAF 4156/2017 – Registrul naţional de evidenţă a AMEF
–        Prin ordin se aprobă procedurile de lucru privind Registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, având ca deziderate următoarele:
a)        combaterea riscurilor de neconformare fiscală;
b)        simplificarea procedurilor şi sporirea competitivităţii fiscale a mediului de afaceri;
c)        creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor;
d)        dezvoltarea canalelor informatice de interacţiune cu contribuabilii.

Continue reading „OPANAF 4156/2017 – Registrul naţional de evidenţă a AMEF”

Formularul 700
„Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a
categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”
reglementat de Ordinul ANAF 3725/2017* care se aplică cu
1 ianuarie 2018

Formularul 700 se completează şi se transmite ori de câte ori contribuabilii/
plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor
noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea categoriilor de obligaţii fiscale
declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal. Continue reading „Formularul 700-Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”