700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (OPANAF 3725/2017). Acest formular este destinat exclusiv declarării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a mențiunilor privind vectorul fiscal, începând cu anul 2018. Se completează și se transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligașii fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal. Declarația nu se depune pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și de plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit și pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal.

Continue reading „Declaratia 700 online a fost publicata”

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 620 din 8 martie 2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează suma din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 218 din 12 martie 2018). Continue reading „OPANAF 620/2018 – Listă conturi pentru încasat TVA”

ORDIN nr. 2.568 din 19 octombrie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii
EMITENT
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010

Continue reading „ORDIN nr. 2.568 din 19 octombrie 2010”

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 01 martie 2018.

Având în vedere că obiectivele stabilite prin Strategia în domeniul sănătăţii impun dezvoltarea de registre naţionale pentru monitorizarea principalelor domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică, registre naţionale prin intermediul cărora structurile de primiri urgenţă pot avea acces instant la informaţii, absolut necesare pentru intervenţiile medicale de urgenţă pentru salvarea vieţii pacienţilor care prezintă intoxicaţii cu substanţe chimice, Continue reading „Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii”