OUG 31/2024 – MODIFICARE COD FISCAL

IMPOZITUL PE PROFIT

  • Au fost aduse anumite modificări în ceeea ce privește contribuabilii exceptați de la plata impozitului minim stabilit prin prevederile art. 18^1 din Codul fiscal (impozit aplicabil contribuabililor cu cifră de afaceri de peste 50 milioane euro).

IMPOZITUL PE PROFIT

  • Au fost aduse anumite modificări în ceeea ce privește contribuabilii exceptați de la plata impozitului minim stabilit prin prevederile art. 18^1 din Codul fiscal (impozit aplicabil contribuabililor cu cifră de afaceri de peste 50 milioane euro).

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

  • A fost explicată și detaliată definiția întreprinderilor legate. Persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

a) persoana juridică română care verifică condiţia deţine la o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;
b) persoana juridică română care verifică condiţia este deţinută de o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiţia, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere;
c) persoana juridică română care verifică condiţia este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deţine, în mod direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua persoană juridică. În situaţia în care persoana care deţine titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiţia cumulează şi veniturile acestei persoane;
d) persoana juridică română care verifică condiţia dacă are unul sau mai mulţi acţionari/asociaţi care deţin, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acţionari/asociaţi care desfăşoară şi activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situaţie, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.”

  • Prevederile de mai sus se aplică pentru verificarea condiţiei de la art. 47 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.
  • Pentru anul 2024, termenul prevăzut la art. 55 alin. (2) şi (5) din Codul fiscal se prorogă până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv.
  • Contribuabilii care au comunicat organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgentă, depun, după caz, o nouă declaraţie de menţiuni pentru încadrarea în condiţiile prevăzute la art. 47 din Codul fiscal.

TVA

  • Au fost aduse modificări scutirilor de TVA cu drept de deducere reglementate la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal:

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti, prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă serviciile achiziţionate de către entităţile nonprofit sunt puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat sau sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entităţile nonprofit;
b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1), dacă bunurile/serviciile achiziţionate de către entităţile nonprofit sunt donate/puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat sau sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entităţile nonprofit.”

  • Scutirile vor fi aplicabile și în situația în care serviciile sau livrările se efectuează prin intermediul unei societăţi deţinute integral de o entitate nonprofit.

ALTE PREVEDERI

  • Începând cu data de 1 iunie 2024, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se reorganizează prin preluarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, instituţie publică aflată în subordinea Agenţiei, prin fuziune prin absorbţie.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *