OpANAF 355/2024 – DECLARAȚIA INFORMATIVĂ 107

  • Prin O.U.G. nr. 115/2023 au fost aduse modificări Codului fiscal în ceea ce privește deducerea din impozit a sponsorizărilor / mecenatului / burselor private.
  • Modificările au vizat, în principal, următoarele: a) abrogarea dispozițiilor referitoare la deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sponsorizărilor / mecenatului / burselor private; b) abrogarea dispozițiilor privind deductibilitatea cheltuielilor cu bursele private din impozitul pe profit.
  • Potrivit art. 45 alin. (16) din Codul fiscal, ultimul an fiscal în care sumele reprezentând burse, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit este anul fiscal 2023, respectiv anul fiscal modificat care se încheie în anul 2024.
  • Conform dispozițiilor art. 42 alin. (3) din Codul fiscal, plătitorii de impozit pe profit au obligația depunerii unei declarații informative privind beneficiarii sponsorizărilor, până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit (D101).
  • Având în vedere cele de mai sus a fost necesar a se actualiza formularul informativ 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor”, în vederea îndeplinirii de către plătitorii de impozit pe profit a obligațiilor declarative stabilite de lege.
  • Noul formular se va utiliza pentru declararea sponsorizărilor acordate beneficiarilor, de către plătitorii de impozit pe profit, începând cu 1 ianuarie 2024, având primul termen de depunere în anul 2025.

Ordinul președintelui ANAF nr. 355 din 4 martie 2024 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului” (Monitorul Oficial nr. 205 din 12 martie 2024).

OpANAF 355

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *