OpANAF 172/2024 – MODIFICARE FORMULAR 100

  • Prin Legea nr. 296/2023 au fost aduse modificări Codului fiscal care au vizat, în principal, următoarele: a) stabilirea impozitului pe profit datorat de către contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 milioane de euro, la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, în situația în care impozitul pe profit este mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri; b) reglementarea unui impozit suplimentar pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine; c) reglementarea unui impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale; d) reglementarea accizelor pentru produsele destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, precum și pe băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat.
  • Totodată, potrivit art. XLIV din Legea nr. 296/2023 a fost reglementată o taxă specială datorată de agenţiile/autorităţile/instituţiile autonome care se află în  coordonarea Parlamentului României și de instituţiile publice de interes naţional care din activitatea desfăşurată încasează taxe/tarife sau alte venituri ca urmare a exercitării unor atribuţii în regim de putere publică.
  • Prin OUG 115/2023 a fost reglementat faptul că pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor înregistrate de persoanele fizice și plătite de entități care țin contabilitate, impozitul datorat se reține la sursă și se declară de chiriași.
  • Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, a fost necesară modificarea D100 astfel: a) introducerea unei rubrici pentru identificarea contribuabililor care stabilesc impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri; b) modificarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat.
  • Noua declarație se folosește începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2024.

OpANAF 172

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *