TERMENE RAPORTARE ARANJAMENTE TRANSFRONTALIERE

  • Intermediarii sau contribuabilii relevanți vor raporta până la data de 28 februarie 2021 (anterior, termenul era 31 august 2020) informațiile privind aranjamentele transfrontaliere al căror prim pas de implementare a fost făcut în perioada 25 iunie 2018 – 30 iunie 2020.
  • Totodată, termenul de 30 de zile pentru raportarea aranjamentelor transfrontaliere al căror prim pas de implementare a fost făcut în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020 se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021.
  • Reamintim faptul că prin O.G. nr. 5/2020 a fost transpusă în Codul de procedură fiscală Directiva (UE) 2018/822 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Directiva a fost emisă datorită faptului că statelor membre UE le este din ce în ce mai greu să își protejeze bazele fiscale naționale împotriva eroziunii, pe măsură ce structurile de planificare fiscală au evoluat într-unele foarte sofisticate și profită deseori de mobilitatea sporită atât a capitalului, cât și a persoanelor în cadrul pieței interne. Aceste structuri constau de obicei în aranjamente care sunt dezvoltate la nivelul mai multor jurisdicții și permit transferarea profiturilor impozabile către regimuri fiscale mai favorabile sau au efectul de a reduce cuantumul global al impozitelor care trebuie plătite de contribuabil.

Descarca PDF

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *