Firmele care au optat pentru plata defalcată a TVA vor aplica sistemul Forexebug

Operatorii economici şi alte entităţi care au optat pentru deschiderea la unităţile
Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA în
condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, vor aplica Sistemul
naţional de raportare – Forexebug.

Operatorii economici şi alte entităţi prevăzuţi/prevăzute mai sus pot înrola în Forexebug
persoane care deţin certificat digital calificat , pentru următoarele operaţiuni :
– vizualizarea rapoartelor generate de sistem (extrase de cont, notificări sau alte
rapoarte generate de sistem) ;
– semnarea şi transmiterea documentelor în format electronic ( ordinul de plată multiplu
electronic-OPME sau alte documente electronice stabilite prin procedura de sistem ) .
Actele normative privind plata defalcată a TVA sunt publicate pe portalul ‘’Sistemul
naţional de raportare Forexebug’’, în secţiunea ’’Informaţii Publice ’’–’’Acte normative–plata
defalcată a TVA‘’sau pot fi vizualizate accesând următorul link
:https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/Aplicatii/info_publice/acte_normative_tva/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.