Completarea si plata certificatelor medicale

Conditiile pentru ca un certificat medical sa fie acceptat la plata se impart in doua categorii: conditii de stagiu si conditii de completare a formularului tipizat.

Conditia legala pentru ca un certificat medical sa poata fi platit este reprezentata de existenta stagiului minim de cotizare. Se considera stagiu de cotizare indeplinit, daca prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar minim de 22 de zile de stagiu de cotizare. Zilele de stagiu totalizeaza: Zilele Lucrate, Zilele de Concediu de Odihna, Zilele de Concediu Medical, Zilele de Somaj.

Conform Art. 9 si Art. 31, alin. 3, din OUG 158 / 2005 exista si situatii in care un certificat medical poate fi platit fara a fi indeplinita conditia privind stagiul minim de cotizare. Aceste situatii se aplica in cazul urmatoarelor Coduri de Indemnizatie:

 • 05 Boala infectocontagioase din grupa A;
 • 06 Urgenta medico-chirurgicale;
 • 12 Tuberculoza;
 • 14 Neoplazii, SIDA;
 • 15 Risc maternal.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru concediile medicale urgenta sau risc maternal, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din lunile respective, sau dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

Prima jumatate a certificatului medical se completeaza de catre medicul care-l elibereaza. Din punct de vedere al completarii certificatului medical de catre medic, pentru a fi acceptat la plata, acesta trebuie:

 • Sa aiba toate rubricile corect completate. Pentru orice corectie trebuie sa existe semnatura, stampila si parafa medicului.
 • Sa fie luat in evidenta la medicul de familie (semnatura, stampila si parafa) in a doua casuta de la stanga la dreapta din partea de sus.
 • Pentru codul de indemnizatie 05, trebuie sa existe codul de boala infecto-contagioasa, semnatura, stampila si parafa medicului in a treia casuta de la stanga la dreapta din partea de sus.
 • Pentru codul de indemnizatie 06, trebuie sa existe codul de urgenta, semnatura, stampila si parafa medicului in a treia casuta de la stanga la dreapta din partea de sus.
 • Sa aiba completata cea de a patra casuta de la stanga la dreapta din partea de sus (initial sau continuare).
 • Pentru certificatele medicale acordate „in continuare”, ce depasesc 90 de zile calendaristice, trebuie sa existe avizul medicului expert in prima casuta de la stanga la dreapta din partea de jos.
 • Pentru codurile de indemnizatie 02, 03 si 04, certificatul trebuie vizat la Casa de Pensii in a doua casuta de la stanga la dreapta din partea de jos.
 • Pentru codurile de indemnizatie 07 si 10, certificatul trebuie vizat de Directia de Sanatate Publica in a treia casuta de la stanga la dreapta din partea de jos.
 • Pentru codul de indemnizatie 15, certificatul trebuie vizat de medicul de Medicina Muncii in a patra casuta de la stanga la dreapta din partea de jos.
 • La primirea unui certificat medical, platitorul trebuie sa il semneze si sa il stampileze in prima casuta din partea stanga sus.

A doua jumatate a certificatului medical, cea cu baza de calcul, zile si indemnizatii se completeaza de catre platitorul acestuia, respectiv:

Baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate este alcatuita din Total Venituri Brute realizate in ultimele 6 luni anterioare ivirii concediului medical. Baza de calcul pentru fiecare luna in parte, nu poate fi mai mare decat 12 salarii minime brute pe tara valabile in fiecare din cele 6 luni.
Daca la constituirea bazei de calcul sunt incluse si perioade asimilate stagiului de cotizare, veniturile ce sunt luate in considerare sunt:

 • Indemnizatiile Concediului Medical, pentru perioadele in care persoana s-a aflat in concediu medical.
 • Salariul minim brut pe tara pentru perioada in care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar.
 • Indemnizatia Concediului de Crestere a Copilului, pentru perioada in care persoana s-a aflat in concediu de crestere a copilului.

Zile baza de calcul sunt alcatuite din numarul de zile lucrate sau asimilate din perioada luata in considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate.

Prin impartirea bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale la zilele bazei de calcul se obtine media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

Pentru a obtine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, media zilnica se inmulteste cu procentul corespunzator codului de indemnizatie si cu numarul de zile lucratoare de concediu medical.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. Zilele si cuantumul indemnizatiei se impart pe tipuri de platitor in functie de situatie, respectiv: FIRMA, FNUASS si FAAMBP.

Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, precum si a concediilor pentru sarcina, lauzie si ingijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Pentru persoana asigurata care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata, indemnizatiile se calculeaza si se platesc de fiecare angajator. Cele 2 exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt angajator (la ceilalti angajatori) se prezinta cele doua exemplare ale certificatului in copii legalizate.

Daca unui asigurat i se acorda in aceeasi luna, doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia se calculeaza si se plateste separat.

Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza.

Daca unui asigurat i se acorda in aceeasi luna, doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele (in continuare), durata lor se cumuleaza, mentinandu-se baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical initial.

Daca unui asigurat i se acorda in aceeasi luna, doua sau mai multe concedii medicale care se suprapun, indemnizatia pentru primul certificat se va calcula numai pentru zilele cuprinse intre data de inceput a acestuia si data de inceput a celui de-al doilea certificat medical. Pentru zilele in care certificatele se suprapun, pe spatele primului certificat se va inscrie in rubrica “Observatii“, “Suprapunere cu CM seria ….. nr. ………….. ”.
Indemnizatia pentru al doilea certificat, cel al carui data de inceput se suprapune peste perioada primului, se calculeaza in mod corespunzator pentru toate zilele cuprinse in perioada acestuia.

Presupunand ca unui asigurat i se acorda un certificat medical pentru o perioada de 7 zile, iar acesta doreste sa revina la munca dupa 4 zile, pentru cele 3 zile ramase este obligatorie modificarea certificatului de catre medicul prescriptor.

Conform Art. 1 din Ordinul 233 / 2006, plata indemnizatiilor de concedii medicale se fac pe baza certificatului de concediu medical, care constituie document justificativ de plata. Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat.

Daca in urma calculului salarial, rezulta sume de recuperat de la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), angajatorul trebuie sa intocmeasca si sa depuna un dosar la Casa de Sanatate din raza administrativ-teritoriala in care isi are sediului social. In dosar se vor regasi toate exemplarele roz ale certificatelor medicale ce au codurile de indemnizatie: 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 si 15.

Daca in urma calculului salarial, rezulta sume de recuperat de la Fondul de Asigurari pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale (FAAMBP), angajatorul trebuie sa intocmeasca si sa depuna un dosar la Casa de Pensii din raza administrativ-teritoriala in care isi are sediului social. In dosar se vor regasi toate exemplarele roz ale certificatelor medicale ce au codurile de indemnizatie: 02, 03, 04, 10 si 11.

Codurile de indemnizatie pentru concediile medicale sunt notate de la 1 la 15, au un corespondent procentual pentru plata indemnizatiei si se regasesc pe spatele certificatelor medicale, astfel:

 • 01 Boala obisnuita 75%
 • 02 Accident in timpul deplasarii la / de la locul de munca 80% / 100%
 • 03 Accident de munca 80% / 100%
 • 04 Boala profesionala 80% / 100%
 • 05 Boala infectocontagioasa din grupa A 100%
 • 06 Urgenta medico-chirurgicala 100%
 • 07 Carantina 75%
 • 08 Sarcina si lauzie 85%
 • 09 Ingrijire copil bolnav 85%
 • 10 Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru 25%
 • 11 Trecere temporara in alta munca 25%
 • 12 Tuberculoza 100%
 • 13 Boala cardiovasculara 75%
 • 14 Neoplazii, SIDA 100%
 • 15 Risc maternal 75%

Mod completare CM de catre angajator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *