Ordonanța 28/1999- CASE DE MARCAT

Obligații ale angajaților – care au în atribuțiile de serviciu utilizarea casei de marcat:

1. emiterea bonului fiscal pentru toate bunurile sau serviciile încasate cu numerar, cu cardul sau cu bonuri valorice prestate cu valoarea corectă a livrării și/sau prestării inclusiv pentru încasările de avansuri și/sau vouchere cadou ;

2. emiterea bonului fiscal fără a conține date eronate,
înmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau eliberarea facturii la solicitarea clientului;

3. verificarea permanentă a îndeplinirii obligației de a afişa anunțul de atenţionare privind obligativitate casei de marcat ;
utilizarea registrului special în situația defectării aparatului electronic de marcat și emiterea de chitanțe și facturi la solicitarea clientului – numai în această situație

4.anunțarea administratorului sau notificarea in conformitate cu prevederile contractuale a unității acreditate pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;

5.întocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;

In activitatea desfășurată privind utilizarea casei de marcat este interzis:
– să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei în care aparatul fiscal este defect
– utilizarea consumabilelor achiziționate de la utilizatorii neautorizați

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.