OpANAF 154/2024 – MODIFICARE DECLARAȚII INFORMATIVE 205 ȘI 207

  • Prin Legea nr. 142/2022 au fost aduse modificări și completări Codului fiscal care au vizat, printre altele,  reglementarea obligației de reținere la sursă a impozitului pe veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate.
  • Astfel, entitățile prevăzute la art. 96^1 alin.(1) din Codul fiscal au obligația reținerii la sursă a impozitului pe venit, declarării și plății acestuia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut atât pentru veniturile obținute din România, cât și pentru cele obținute din străinătate, impozitul fiind final.
  • Impozitul se stabilește în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare/instrumentelor financiare derivate (deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv/deținute o perioadă mai mică de 365 de zile), prin aplicarea cotei de impunere de 1% sau 3% asupra fiecărui câștig.
  • Pentru impozitul reținut la sursă, entitățile au obligația depunerii formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal competent.
  • Totodată, potrivit Legii nr. 376/2022, sumele provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi sunt calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV ”Impozitul pe venit” Capitolul X ”Venituri din alte surse” din Codul fiscal. Impozitul pe venit datorat de salariat se reţine la sursă la momentul distribuirii bacşişului de către plătitorii de venituri şi se achită la bugetul de stat, potrivit art.115 din Codul fiscal.
  • Având în vedere cele de mai sus, a fost necesară actualizarea declarației informative 205, precum și a instrucțiunilor de completare.
  •         Noul formular se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, precum şi a câştigurilor/pierderilor din transferul aurului de investiţii, realizate începând cu 1 ianuarie 2023.

OpANAF 154

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *