Formulare necesare pentru negocierea colectiva a contractelor de munca

 

 

 

 

 

 

 

Conform art. 97 din Legea nr. 367 din 2022, republicată, privind încheierea contractelor colective de muncă:

(1) Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători.

(2) Inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali.

(3) Inițiatorul negocierii colective, potrivit alin. (2), poate face acest demers cu cel puțin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă.

(4) Durata negocierii este de maximum 45 de zile. Durata maximă poate fi depășită doar prin acordul părților.

(5) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părți.”

 

Acte necesare pentru înregistrarea contractelor colective de muncă, la ITM:

  • contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părți;
  • dovada convocării părților îndreptățite să participe la negociere;
  • împuternicirile scrise pentru reprezentanții desemnați în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă;
  • dovezile de reprezentativitate ale părților, lista de semnături ale membrilor de sindicat sau dovada încasării cotizațiilor membrilor, cu specificarea numărului total de membri și/sau a proceselor-verbale de alegere a reprezentanților angajaților/lucrătorilor.
  • procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conținând poziția părților;
  • mandatele ;
  • copie certificat înregistrare ONRC;
  • copie act constitutiv/statut;
  • copie CI ale părților mandatate să negocieze și să semneze.

Formular informativ convocare alegere reprezentanti ai salariatilor

Formular informativ privind PROCES-VERBAL PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANTILOR ANGAJATILOR

Formular informativ privind imputernicire reprezentant

Notificare de initiere de negociere

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE SALARIALA

Sindicate si reprezentanti salariati legea 367 privind dialogul social

Model cerere reprezentativitate sindicat itm vrancea

Reprezentativitate legea 367 privind dialogul social

Documente necesare inregistrarii ccm in baza legii nr. 367 din 2022

Efectele contractelor colective de munca

Partile la negocierea ccm

Model proces verbal negociere

Model convocator participare sedinta negociere

Model imputernicire patronat conducere

Model imputernicire salariati

Model proces verbal alegere reprezentanti salariati legea 367

Model convocator alegere reprezentanti salariati

Model regulament grup initiativa pentru alegerea reprezentantilor salariatilor Model adresa de inaintare CCM Legea nr 367_2022 privind dialogul social Etapele negocierii colective

 

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *