AUTORIZARE TRANSPORT ALTERNATIV pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi persoane juridice

Documentele necesare pentru eliberarea autorizației pentru transportul alternativ, a copiilor conforme ale acesteia si a ecusoanelor sunt următoarele:

 1. eliberarea autorizației pentru transportul alternativ – ATA
  1. Cerere eliberare ATA (Anexa 1) ( în original)
  2. Certificatul de înregistrare sau certificatul constatator de la Registrul Comerțului din care să reiasă domeniul de activitate (cod CAEN – 4939 sau cod CAEN – 4932) (în copie)
  3. Certificatul de atestare profesională a conducătorilor auto pentru transportul de persoane în regim de închiriere ( în copie)
  4. Certificatul de competență profesională pentru managerul de transport alternativ (în cazul persoanelor juridice) (în copie)
  5. Certificatul de atestare profesională a conducătorilor auto pentru transportul de persoane în regim de închiriere (în cazul PFA, II, IF) ( în copie)
  6. Certificatul de cazier judiciar al conducătorilor auto (valabilitate 6 luni) (în original)
  7. Certificatul de cazier judiciar al managerului de transport alternativ (în cazul persoanelor juridice) (valabilitate 6 luni) (în original)
  8. Avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ cu mențiunea “APT” (valabilitate 1 an) (în cazul persoanelor juridice) (în copie)
  9. Avizul medical și psihologic al persoanei fizice titulare cu mențiunea “APT” (valabilitate 1 an)  (în cazul PFA, II, IF ) (în copie)
  10. Dovada plății tarifului de eliberare ATA (în valoare de 300 lei) (valabilitatea maximă a ATA va fi 30.09.2022)
  11. Taxa conultanță în valoare de 41 lei
 2. eliberarea copiei conforme a autorizației pentru transportul alternativ – CC ATA
  1. Cerere eliberare CC ATA  (Anexa 2) ( în original)
  2. Autorizația pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto – ATA (în copie)
  3. Certificatele de înmatriculare și cărțile de identitate ale autoturismelor pentru care dorește eliberarea CC ATA ( în copie)
  4. Declarație pe propria răspundere (Anexa 3) privind îndeplinirea de către autoturismele nominalizate a condițiilor prevăzute la art. 19 din O.U.G. 49/2019
  5. Contractele de închiriere, contractele de comodat în forma autentificată sau contractele de leasing ale autoturismelor, după caz ( în copie)
  6. Dovada plății tarifului de eliberare CC ATA în valoare de 100 lei/an
 3. eliberarea ecusoanelor pentru transportul alternativ – EC TA

Cele  2 ecusoane EC TA se eliberează pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil CC ATA, după prezentarea de către OTA a unui contract de afiliere încheiat cu cel puțin un operator al unei platforme digitale – OPD.

În vederea eliberării EC TA, OTA va depune o cerere (Anexa 4) însoțită de contractele de afiliere, în copie, încheiate cu cel puțin un OPD.

Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucăţi.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *