Semnificatia prescurtarilor din fisa sintetica de platitor

  • pentru creante fiscale:
Cod Tip creanta fiscala Simbol
1 debit D
2 dobanda, majorari M
3 amenda A
4 penalitate P
5 dobanda simpla MS
6 penalitate de intarziere PI
7 titlu executoriu TE
  • pentru diverse tipuri de operatii:
Cod Tip operatie Simbol
operatiune
i01 incasare I
s01 storno incasare S_I
i02 restituire RST
s02 storno restituire S_RST
i03 rambursare RMB
s03 storno rambursare S_ RMB
i04 compensare (figureaza in dreptul
impozitului de unde provine
suma de compensat)
C_D
s04 storno compensare S_ C_D
i05 Compensare (figureaza in dreptul
impozitului compensat)
C_C
s05 storno compensare S_ C_C
i96 inlesnire la plata INSL
i97 insolvabili INVB
i98 faliment FLMT
i99 solicitare certificat CTF
SCA scadere SCA
S scutire S
DIM diminuare de impozit DIM
A anulare A
DRAMB sume de rambursat DRAMB
PRE prescriptie PRE
SS plata in plus SS
  • pentru documentele care stau la baza inregistrarii creantei fiscale in fisa sintetica pe platitor:

 

Cod Tip document Denumire scurta
1 Declaratie DEC.
2 Decizie de impunere DEC.IMP.
3 Procese-verbale de contraventie PCV.
4 Decizie de calcul accesorii DEC.ACC
  • pentru sursa de preluare a informatiilor:
Cod Tip document Senumire scurta
1 declaratie Dec.
2 corectie Cor.
3 rectificare rec.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *