HG 701/2018 – Contravenţie case de marcat introdusă în Legea prevenirii

–        Potrivit Legii prevenirii, pentru anumite contravenţii, stabilite prin hotărâre a Guvernului, agentul constatator va aplica doar sancţiunea avertismentului la care va anexa un plan de remediere.
–        În termen de maximum 10 zile de la data expirării termenului de remediere autoritatea publică are obligaţia de a relua controlul şi de a verifica dacă problemele semnalate au fost remediate. În caz contrar, se va întocmi un nou proces verbal de constatare a contravenţiei cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia specifică. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie în termen de 3 ani.
–        Prin HG 701 au fost introdusă o nouă contravenţie care va face obiectul Legii prevenirii, şi anume contravenţia stabilită la art. 10, lit. cc), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale: „cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2)”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.