Ord. Presed. ANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

Precizări suplimentare:
OPANAF 2117/2018 – Formulare verificare situaţie fiscală personală

– Potrivit art. 138 din Codul de procedură fiscală, ANAF poate efectua o verificare fiscală a ansamblului situaţiei fiscale personale a unei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
– Selecţia persoanelor fizice care vor face obiectul verificării fiscale se face în urma unei analize de risc semnificativ de neconformare.
– Se consideră că există un risc semnificativ atunci când între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.
– Prin ordin au fost stabilite formularele utilizate în cadrul procedurii de verificare fiscală: a) Aviz de verificare; b) Ordin de serviciu; c) Minuta întâlnirii; d) Notă explicativă; e) Proces-verbal; f) Invitaţie; g) Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale; h) Raport de verificare fiscală; i) Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale; j) Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale; k) Decizie de reverificare; l) Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale; m) Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *