ORDIN Nr. 2326/2017 din 2 august 2017

ORDIN Nr. 2326/2017 din 2 august 2017
privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme
electronice de transmitere la distanță
EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 8 august 2017
În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. 1
Următoarele declarații fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe
site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală:
a) 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 “Declarație privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
d) 205 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și
câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
e) 207 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari
de venit nerezidenți”, cod 14.13.01.13/v.n;
f) 208 “Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților
imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
g) 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
h) 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;
i) 307 “Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei
pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a;
j) 311 “Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele
impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat
conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”,
cod:14.13.01.02/c.a.
k) 390 VIES “Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” cod
14.13.01.02/r;
l) 394 “Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul
național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;
m) 710 “Declarație rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu
declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.
ART. 3
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia
informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale
ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
București, 2 august 2017.
Nr. 2.326.

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *