Din 2018, depunerea declaratiilor fiscale se va face doar online

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649/2017 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Acesta prevede că următoarele declaraţii fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018:

a) 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
d) 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc si câstigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
e) 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n;
f) 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
g) 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
h) 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;
i) 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a;
j) 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/c.a;
k) 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” cod 14.13.01.02/r;
l) 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;
m) 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

Descarca de aici comunicatul ANAF!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *