OPANAF 50/2019 – DEPUNERE ŞI PRELUCRARE D230

–        Se aprobă un nou format al Declaraţiei 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”.
–        Formularul poate fi depus până la data de 15 martie 2019.
–        Virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult se realizează de ANAF în maxim 90 de zile de la data depunerii cererii.

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 50 din 11.01.2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în conditiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *