OPANAF 48/2019 – MODIFICARE D205 ŞI D207

–        Declaraţiile informative se depun până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
–        În cazul formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, se aduc următoarele modificări:
a)        eliminarea indicatorului ”venit brut”, având în vedere că, potrivit O.U.G. nr.18/2018, pentru veniturile din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, începând cu data de 23 martie 2018, obligaţia privind calculul, reţinerea şi declararea impozitului, pe fiecare beneficiar de venit, revine organizatorului sau plătitorului de venituri;
b)        introducerea veniturilor obţinute de nerezidenţi la jocurile de noroc practicate în România;
c)        includerea unei secţiuni referitoare la veniturile din dividende, în care sunt evidenţiate atât veniturile distribuite, cât şi veniturile plătite.
–        În cazul formularului 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” se aduc următoarele modificări:
a)        eliminarea informaţiilor referitoare la categoria venituri din jocuri de noroc pentru care, începând cu data de 23 martie 2018, veniturile obţinute de nerezidenţi la jocurile de noroc practicate în România se impozitează potrivit Titlului IV ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 48 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” (Monitorul Oficial nr. 38 din 15 ianuarie 2019).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *