OPANAF 51/2019 – VALOAREA DE STINGERE PENTRU DAREA ÎN PLATĂ

–        Potrivit prevederilor art. 263 din Codul de procedură fiscală, creanţele fiscale administrate de organul fiscal central (cu anumite excepţii), precum şi creanţele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unităţii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând construcţie şi teren aferent, precum şi terenuri fără construcţii.
–        Stingerea creanţelor fiscale se face:
a)        în cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolvenţei, la valoarea cea mai mică, pentru fiecare bun imobil în parte, dintre evaluarea stabilită prin evaluare şi valoarea de inventar a bunurilor imobile;
b)        în cazul debitorilor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare.
–        Data stingerii creanţelor fiscale este data procesului verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile.

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 51 din 11 ianuarie 2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată (Monitorul Oficial nr. 38 din 15 ianuarie 2019).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *