OPANAF 2846 – PROCEDURĂ ANULARE CASS

 Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2846 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin “Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 1032 din 5 decembrie 2018).

–        Procedura se aplică persoanelor care au depus formularul 604 “Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de CASS datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal” şi cărora li s-a emis şi comunicat “Decizia de impunere privind CASS datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.
–        Contribuabilii solicită încetarea obligaţiilor de plată privind CASS stabilită prin decizia de impunere, prin depunerea unuia dintre următoarele formulare, după caz:
a)        “Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.
b)        “Notificare privind încetarea obligaţiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.
–        Anularea obligaţiilor de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna depunerii documentelor de mai sus.
–        Anularea obligaţiilor de plată privind CASS stabilite şi comunicate prin decizie de impunere se face, de către ANAF din oficiu, pentru persoanele fizice care nu îşi exprimă opţiunea de plată a CASS prin depunerea declaraţiei unice sau a notificării. În acest caz, anularea obligaţiilor de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna împlinirii termenului legal de depunere a declaraţiei unice în anul 2019, inclusiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *