OPANAF 1443/2019 – Procedura de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă

Ordinul  preşedintelui ANAF nr. 1443 din 29 mai 2019  privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Monitorul Oficial nr. 457 din 6 iunie 2019).

✔        Procedura de selecţie a practicienilor în insolvenţă se derulează în vederea desemnării unui practician în insolvenţă viabil în dosarele de insolvenţă în care organul fiscal central (ANAF) are calitatea de creditor, astfel încât să se asigure un grad ridicat de recuperare a creanţelor fiscale.
✔        La nivelul centralei ANAF se constituie Comisia de agreare a practicienilor în insolvenţă, în vederea organizării procedurilor de agreare.
✔        Procedura de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi se realizează de către Comisia de selecţie constituită la nivelul centralei ANAF, pentru contribuabilii cu creanţe mai mari de 5.000.000 lei inclusiv.
✔        Pentru creanţele mai mici 5.000.000 lei, selecţia se efectuează de comisiile de selecţie a practicienilor în insolvenţă constituite la nivelul organelor fiscale centrale din subordinea ANAF (DGAMC, AJFP).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.