OPANAF 1437/2019 – Modificare DECLARAŢIE UNICĂ

Ordinul  preşedintelui ANAF nr. 1437 din 28 mai 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” (Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019).

✔        Modificarea Declaraţiei unică a fost generată de schimbările aduse Codului fiscal prin dispoziţiile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, schimbări referitoare la introducerea CAS-ului pentru remuneraţia acordată zilierilor şi la posibilitatea acestora de a se asigura la sănătate (CASS), opţional, prin depunerea Declaraţiei unice.
✔        Astfel, a fost modificată sintagma de la capitolul II, secţiunea 2, subsecţiunea 2, lit. C din Declaraţia unică, aceasta devenind: “Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS, şi optez pentru plata CASS.”
✔        Totodată, au fost modificate în mod corespunzător instrucţiunile de completare.
✔        Prin urmare, zilierii se pot asigura la sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, prin depunerea Declaraţiei unice, datorând CASS în cotă de 10% aplicată la 6 salarii minime brute pe ţară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.