OMFP 5/2020 – MODIFICARE PROCEDURĂ AUTORIZARE ANTREPOZITE FISCALE

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1.        Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 5 din 8 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați și a importatorilor autorizați (Monitorul Oficial nr. 23 din 14 ianuarie 2020).

Precizări suplimentare:

·        Potrivit prevederilor art. 359 din Codul fiscal, autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.
 ·        Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice la propunerea A.N.A.F.
 ·        ANTREPOZITUL FISCAL este locul în care produsele accizabile sunt produse, transformate, deținute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activității sale.
 ·        DESTINATARUL ÎNREGISTRAT este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă să primească, în cadrul activității sale, produse accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru.
 ·        EXPEDITORUL ÎNREGISTRAT este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă din statul membru în care are loc importul, în cadrul activității sale, exclusiv să expedieze în regim suspensiv de accize produsele accizabile puse în liberă circulație.
 ·        IMPORTATORUL AUTORIZAT înseamnă persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă să importe, în cadrul activității sale, produse accizabile supuse marcării prin banderole sau timbre.
 ·        Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.
 ·        Prin excepţie, autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili , alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, micile distilerii, micile fabrici de bere independente, precum și a destinatarilor înregistrați ocazionali se face prin comisii teritoriale (județene) pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.
 ·        Comisiile au competenţă să autorizeze contribuabilii administraţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice (DGRFP), precum şi marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora.
 ·        Componența comisiei regionale: directorul general (președinte), directorul executiv vamă, directorul executiv colectare, directorul executiv inspecție, șef serviciul juridic.
 ·        Componența comisiei teritoriale (județene): șef birou vamal (președinte), șef administrație județeană, reprezentant serviciu juridic din cadrul administrației județene, persoana desemnată de şeful biroului vamal, cu atribuţii de autorizare, persoana desemnată de şeful biroului vamal, cu atribuţii în domeniul mişcării produselor accizabile.
 ·        Prin ordin se aduc o serie de modificări la procedura și condițiile în care se realizează autorizarea.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *