OMFP 2165/2019 – Modificare Declarația 112

–        Prevederile ordinului vizează modificarea Declarației 112 corespunzător cu modificările din legislația specifică, generate de modificările Codului fiscal, precum și de necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică, după cum urmează:
        modificarea și completarea Secțiunii E4 ”Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/ unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit” din Anexa nr. 1.2, – ”Anexă asigurat”;
        introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a unei poziții pentru membrii cooperatori, salariați în  baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;  
        introducerea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale (CAS) asupra remunerațiilor încasate de zilieri și modificarea corespunzătoare a nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4;
        introducerea în secțiunea E3 din Anexa nr. 1.2, – ”Anexă asigurat” a unei noi poziții pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care sunt scutite de la plata impozitului, conform art. 60 pct. 1-4 din Codului fiscal;
        introducerea în Anexa 4 a unui nou tip de asigurat, respectiv  ”persoane fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internschipul, cu modificările ulterioare”;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *