Formular 085 pentru opţiune TVA la servicii electronice

✔        Prin  Legea nr.  60/2019  au fost aduse modificări și completări Codului fiscal în domeniul TVA, respectiv prevederilor prin care se stabilește locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de  radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică. Conform art.  278  alin. (5)  lit. h) din Codul fiscal, locul prestării  serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică este considerat a fi locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită, în situația în care beneficiarul este persoană neimpozabilă.
✔        Potrivit modificărilor  aduse  prin  Legea  nr.  60/2019,  prin  excepție,  în  situația  în care astfel  de  servicii  sunt  prestate  de persoane impozabile stabilite sau care își au domiciliul  stabil sau reședința într-un singur stat membru al Uniunii Europene către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei), locul prestării acestor servicii se consideră a fi locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității, sediul fix, domiciliul stabil sau reședința obișnuită (art. 278 alin. (8) din Codul fiscal). De asemenea, prestatorii care sunt stabiliți, își au domiciliul stabil sau reședința în România au dreptul să opteze ca locul prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu regula prevăzută la art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal. Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici.
✔        În  sensul celor de mai sus s-a impus aprobarea  unui  model  de  formular  prin care persoanele  impozabile  aflate  în  această situație să-și poată exprima  opțiunea de aplicare  a  prevederilor  art.  278  alin.  (5)  lit.  h) din  Codul  fiscal  sau  prin  care,  după o perioadă de cel puțin doi ani calendaristici, să anunțe încetarea aplicării acestei opțiuni.

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1783 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” (Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *