LEGEA 132/2019 – Modificare legislaţie zilierii

– Au fost extinse activitățile în care pot fi folosiţi zilierii:
 a)        activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 b)        creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 c)        activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa – clasa 5520.
– Prin excepţie de la regula generală, zilierii ce desfășoară activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare, au dreptul să desfășoare activități de zilier o perioadă de 180 de zile într-un an.
– A fost aprobată o procedură specială de impozitare, evidență și declarare aplicabilă zilierilor care desfășoară activități în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber:
 a)        Registrul electronic se va completa lunar.
 b)        Angajatorul acestor categorii de zilieri este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă 10% din salariul minim brut garantat în plată pentru fiecare zilier. Această sumă se achită o singură dată, anual. Modalitate de declarare, plată și alte detalii vor fi adoptate prin ordin comun al Ministrului Finanțelor și al Ministrului Muncii.
 c)        Foarte important: această cotă de cheltuieli forfetare aduce o derogare pentru această categorie de zilieri în sensul că din aceasta se suportă contribuția la asigurările sociale de pensii (CAS) datorată de zilieri. Practic, efectul este de a nu se mai reține contribuție la pensii suportată de zilieri, ci suportată de angajator.
 d)        Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 e)        Remuneraţia netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă şi alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puţin cheltuieli de cazare şi masă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *