Planul de conturi general – ONG-uri

Planul de conturi pentru ONG-uri valabil de la data de 01.01.2018 este reglementat prin ORDINUL nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Formular 086 – Split TVA

In MOf nr 106 din 2 februarie 2018 a fost publicat OPANAF 223/2018 pentru aprobarea Formularului 086 “Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”.