Planul de conturi general – ONG-uri

Planul de conturi pentru ONG-uri valabil de la data de 01.01.2018 este reglementat prin ORDINUL nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Acesta se aplica pentru:

  • asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale;
  • unitățile de cult, asociațiile de proprietari și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, dar nu întocmesc situații financiare anuale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.