Repartizare dividende în cursul exerciţiului financiar

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1.        Legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,  modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (Monitorul Oficial nr. 595 din 12 iulie 2018).

Precizări suplimentare:
1.        LEGEA 163/2018 – Repartizare dividende în cursul exerciţiului financiar

–        A fost reglementată posibilitatea repartizării trimestriale a profitului către acţionari sau asociaţi (ca dividende), în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului net contabil realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate , din care se scad orice pierderi reportate, pe baza situaţiilor financiare interimare aprobare de adunarea generală.
–        Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar se face anual, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare.
–        În mod corespunzător celor de mai sus au fost modificate şi Legea societăţilor (31/1990) şi Legea cooperaţiei (1/2005).

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *