Reglementari rezerva legala ONG

Organizatiile nonguvernamentale (ONG) functioneaza si sunt organizate in conformitate cu prevederile Ordonantei nr 96/2000. Potrivit acestei ordonante, nu exista obligativitatea constituirii rezervei legale.

Spre deosebire, in cazul societatilor, constituirea rezervei legale este prevazuta de articolul 183 din Legea 31/1990. Aceste prevederi sunt aplicabile societatilor in nume colectiv, societatilor in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societati cu raspundere limitata.

ART. 183

(1) Din profitul societații se va prelua, in fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta la alin. (1), excedentul obținut prin vanzarea acțiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.

(4) Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara.

(5) In toate cazurile, condițiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercițiu financiar.

Avand in vedere prevederilerile legislative mentionate mai sus precum si lipsa unor dispozitii legale referitoare la modalitatea de constituire a rezervelor legale aplicabile  in cazul organizatiilor nonguvernamentale , putem concluziona ca acestea nu sunt obligate sa isi constituie rezerva legala.

Aceste pot constitui conform actului constitutive sau hotararilor adunarii generale rezerve statutare sau  alte rezerve.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *