Procedura accesare Spatiu Prvat Virtual – Nou 2018

In data de 08.03.2018 a fost modificata procedura de accesare a spatiului privat virtual pentru persoanele juridice.

Formularul C 800 nu se mai depune.

In schimb, trebuie sa accesati link-ul https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularjuridice.jsp si sa completati formularul de acolo. Iata mai jos si instructiunile detaliate:

Arhiva zip cu trebuie sa contina documentele justificative:
· Actul de identitate al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat/imputernicitului,
· Documentele din care rezulta calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat respectiv de
imputernicit, potrivit art. 18, alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
– In vederea aprobarii cererii, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/imputernicitul prezinta organului
fiscal central prevazut la art. 17, alin. (7) din OMFP 660/2017
· Actul de identitate, in copie si original;
· Documentele din care rezulta calitatea de reprezentant legal, in original sau copie legalizata, dupa
caz.

Lasă un răspuns