OPANAF 632/2021 – MODIFICARE FORMULAR (300) DECONT DE TVA

Ordinul președintelui ANAF nr. 632 din 19 aprilie 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (Monitorul Oficial nr. 464 din 4 mai 2021).

Precizări suplimentare:

  • Prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse modificări Codului Fiscal. Astfel, au fost modificate și prevederile art. 303 alin.(4) și (5) referitoare la regularizările pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să le efectueze prin decontul de taxă.
  • Astfel, se cuprind în ”taxa de plată cumulată” diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului, dacă aceste diferențe sunt neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului. Cu titlu de exemplu, se cuprind în taxa de plată cumulată și sumele stabilite, din oficiu, de organele de administrare fiscală, ca urmare a nedepunerii declarațiilor fiscale.
  • De asemenea, potrivit noilor reglementări, nu se preiau în decont sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
  • Precizăm că aceste informații se înscriu în decontul de TVA (formular 300) la rândul 40, din secțiunea Regularizări conform art. 303 din Codul fiscal.
  • Având în vedere modificările legislative aduse articolului 303 prin Legea nr.296/2020, a fost necesară modificarea formularului Decont de TVA, cu adaptarea corespunzătoare a denumirii rândului 40 și a instrucțiunilor de completare.
  • Totodată, în ceea ce privește deconturile de TVA depuse de către societățile care fac parte dintr-un grup fiscal unic de TVA, precizăm că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, doar decontul consolidat de taxă, care se depune de reprezentantul grupului fiscal unic reprezintă titlu de creanță, deconturile proprii ale membrilor fiind transmise organelor fiscal doar cu scop informativ.
  • Astfel, pentru ca deconturile proprii ale membrilor grupului fiscal unic să poată fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dar să nu fie prelucrate ca titluri de creanță, este necesară inserarea unei căsuțe, în partea introductivă a formularului de decont, care să fie bifată de către reprezentantul grupului fiscal când completează decontul consolidat de taxă.
  • Noul Decont de TVA se va folosi începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021.

Descarca PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *