Granturi în valoare de 500 milioane de euro pentru IMM-urile din sectorul HoReCa

Programul de implementare a schemei de ajutoare de stat în baza OUG nr. 224/2020.

Ce beneficii aduce Programul OUG nr. 224/2020 și care sunt beneficiarii eligibili:
Grant nerambusabil în cuantum de maximum 20% din baza de calcul: diferența cifrei de afaceri, a încasărilor etc. obținute din activitățile eligibile aferente anului 2019 și ale celor aferente anului 2020, în limita a 800.000 euro /beneficiar;
Zero comisioane la încasări/plăți în RON pentru tranzacțiile inter/intrabancare pentru sumele din conturile de grant deschise, exceptând comisioanele cu terții (ex: Transfond, BNR);
Posibilitatea de a solicita facilități de creditare de la Banca parteneră;
Beneficiari eligibili: clienții persoane juridice, care să aibă unul din codurile CAEN eligibile, din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, respectiv codurile CAEN 7911, 7912, 7990, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri/unități de alimentație, conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare evenimente conform codului CAEN 8230, precum și întreprinderi care desfășoară activități autorizate de ghid de turism conform codului CAEN 7990, întreprinderi care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.
Cum vă înscrieți pentru a accesa granturile acordate în baza OUG nr. 224/2020:
1. Vă înscrieti în cadrul Programului pe https://granturi.imm.gov.ro/auth/login prin creare profil, user, parolă, completați online formularul de înscriere și încărcați documentele necesare în vederea obţinerii granturilor.
2. După închiderea apelului de proiecte, în urma verificării administrative și de eligibilitate a tuturor aplicațiilor depuse, aplicația informatică vă va genera contractul de finanțare (în situația în care sunteți declarat eligibil), contract ce se va regăsi în front office.
3. După semnarea contractului de finanțare, cu semnătură electronică, este necesară reîncărcarea în aplicație în maximum 10 zile de la primire.
4. După semnarea acestuia, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul de credite și reîncărcat în aplicație, iar ulterior se va putea efectua plata grantului către beneficiar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *