OPANAF 409/2021 – FORMULARE TVA LA ÎNCASARE

  • Prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse modificări Codului fiscal. Astfel, prin noile dispoziții ale Codului fiscal, se modifică:
    a) plafonul pentru care se aplică sistemul TVA la încasare, de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei;
    b) modalitatea de exercitare a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care aceasta se poate exercita oricând în cursul anului (anterior acestei modificări, opțiunea de a aplica sistemul TVA la încasare se putea exercita doar la începutul anului, până la data de 25 ianuarie, inclusiv). Opțiunea se exercită prin depunerea Formularului 097 până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare perioadei fiscale din care se dorește aplicarea sistemul TVA la încasare. Notificările depuse după acest termen nu se prelucrează de organul fiscal.
  • Având în vedere aceste schimbări legislative, a fost necesară modificarea OPANAF nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare.
  • De asemenea, întrucât rubricile din formularul de notificare (097) utilizat pentru exercitarea opțiunii de aplicare/încetare a aplicării sistemului TVA la încasare, au fost preluate și în formularul 700 ”Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a  menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, aprobat prin OPANAF nr. 4136/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, a fost necesară modificarea corespunzătoare și a subsecțiunii IV din formularul 700, precum și a instrucțiunilor de completare a acestei subsecțiuni.

Ordinul președintelui ANAF nr. 409 din 16 martie 2021 pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare (Monitorul Oficial nr. 278 din 19 martie 2021)

Descarca PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *