OPANAF 398/2021 – FIȘA CAPACITĂȚII DE CAZARE

•        Prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea Codului fiscal, a fost aprobat un nou mecanism de stabilire și declarare a venitului anual din închirierea, în scop turistic, a camerelor situate în locuințe proprietate personală.
•        Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistice, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi de maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.
•        Astfel, contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu și 5 camere inclusiv (indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea) determină venitul anual pe baza normelor de venit și completează, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, declarația unică.
•        Totodată, potrivit art. 85 alin. (4^7) din Codul fiscal, contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze „Fișa capacității de cazare” astfel încât să permită identificarea și controlul, de către organele fiscale competente, a informațiilor utilizate la completarea declarației unice.
•        Formularul ”Fișa capacității de cazare” va fi utilizat pentru veniturile realizate începând cu anul 2021. Se va completa câte o anexă pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.

Ordinul președintelui ANAF nr. 398 din 16 martie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului “Fişa capacităţii de cazare” (Monitorul Oficial nr. 270 din 18 martie 2021).

Descarca PDF

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *