OPANAF 1825/2018 – Declaraţia 107 privind beneficiarii sponsorizărilor

Precizări suplimentare:

–        Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private se completează şi se depune de către:
a)        contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
b)        contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii.
–        Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private se depune împreună cu anexa la Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private în situaţia în care suma reportată aferentă sponsorizărilor/mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018 nu poate fi individualizată pe fiecare beneficiar.
–        Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv:
–        Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la următoarele termene:
a)        până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b)        până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) şi art. 52 din Codul fiscal;
c)        până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
d)        până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.
–        Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *