LEGEA 203/2018 – Eficientizare activitate de achitare amenzi

Precizări suplimentare:

–        Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
–        A fost creat cadrul legal general pentru eficientizarea activităţii de achitare a amenzilor, astfel:
a)        sistemul pilot se va aplica, pentru început. amenzilor contravenţionale la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule;
b)        va fi creat un sistem informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice (a amenzilor);
c)        se va constitui un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenţionale (se va emite un ordin al ministrului finanţelor publice în acest sens); sumele încasate în acest cont unic se vor distribui, în termen de 2 zile lucrătoare, către unităţile administrative locale (UAT) unde domiciliază contravenienţii;
d)        se reglementează obligaţia utilizării unei serii de evidenţă unică a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii;
e)        achitarea în numerar a amenzilor contravenţionale se va putea face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) sau la alte entităţi care se vor stabili prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice.
f)        contravenientul nu va mai fi obligat să facă dovada plăţii către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.
g)        procesele-verbale de contravenţie întocmite în condiţiile prezentei legi se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente pentru urmărirea acestora; informaţiile aferente acestor documente vor fi încărcate de organele constatatoare în sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice pentru a fi folosite de organele de urmărire (executare silită).
h)        pentru aplicarea acestui sistem pilot urmează a se emite acte normative secundare (norme de aplicare).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *