OMFP 3899/2018 – COMPLETARE OBLIGAŢII FISCALE CARE POT FI ACHITATE CU CARDUL

Au fost adăugate noi tipuri de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului de persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal (CNP):
a)        Regularizări privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de asiguraţi – 21.05.24
b)        Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente – 33.01.25.01
c)        Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire (plăţi aferente DECLARAŢIEI UNICE) – 55.04.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3899 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS (Monitorul Oficial nr. 26 din 10 ianuarie 2019)

Lasă un răspuns