OMF 203/2021 – MODIFICARE D112

Precizări suplimentare:
1. OMF 203/2021 – MODIFICARE D112

 •  Modificarea Declarației 112 a fost necesară datorită apariției următoarelor acte normative:
 • Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
  • Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.
   • Au fost introduse noi casete în Anexa 1.2. – Anexa asigurat – Secțiunea E3, pentru declararea distinctă a bazelor de calcul aferente sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii acordate în baza dispozițiilor art. 3 din O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente.
   • Au fost introduse în Nomenclatorul ”Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” din Anexa nr. 3, noi tipuri de asigurați, după cum urmează:
   • Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor;
   • Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii.
    • Au fost introduse în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4, noi tipuri de asigurați, după cum urmează:
  • Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;
  • Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;
  • Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;
  • Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare sau de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;
  • Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;
  • Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii.
  • Formatul electronic al Declarației 112, actualizat, este deja disponibil pe portalul ANAF în secțiunea Servicii Online / Declarații electronice / Descărcare declarații.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 203 din 16 februarie 2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021

Descarca PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *