LEGEA 296/2020 – MODIFICARE COD FISCAL

Monitorul Oficial nr. 1269 din 18 decembrie 2020

Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Precizări suplimentare:

TITLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
 ·        Definiție locul conducerii efective, persoane afiliate, rezident, titlu de participare.
 ·        Venituri obținute din România de nerezidenți.
TITLUL II – IMPOZITUL PE PROFIT
 ·        Persoanele juridice străine rezidente în România potrivit locului conducerii efective.
 ·        Scutirea profitului reinvestit.
 ·        Cheltuielile suportate de angajator cu telemunca – deductibile.
 ·        Returnarea unei sponsorizări.
 ·        Ajustările pentru deprecierea creanțelor.
 ·        Creditul fiscal extern.
 ·        Consolidarea fiscală – impozitarea grupului fiscal.
TITLUL III – IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
 ·        Cotele de impozitare în anumite cazuri speciale.
 ·        Excepții de venituri de la baza de impozitare.
TITLUL IV – IMPOZITUL PE VENIT
 ·        Impozitare persoane fizice nerezidente.
 ·        Scutire pentru prosumatorii persoane fizice (producători de energie electrică).
 ·        Stabilire venit net din activități independente.
 ·        Venituri neimpozabile la salarii.
 ·        Avantajele în natură oferite salariaților.
 ·        Venituri stabilite în baza unor hotărâri judecătorești.
 ·        Venituri din cedarea folosinței bunurilor.
 ·        Închirierea în scop turistic a locuinței personale.
 ·        Veniturile din transferul titlurilor de valoare.
 ·        Venituri din activități agricole – introducere căpșun.
 ·        Venituri din premii și din jocuri de noroc.
 ·        Veniturile din alte surse – tichetele cadou.
 ·        Mutare termen depunere declarație unică – 25 mai.
 ·        Aspecte fiscale internaționale.
TITLUL V – CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII
 ·        Baza de calcul pentru veniturile din străinătate.
 ·        Veniturile din construcții.
 ·        Excepțiile de la baza de impozitare (telemunca).
 ·        Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.
TITLUL VI – IMPOZITUL PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI
 ·        Veniturile impozabile.
 ·        Venituri exceptate de la impozitare.
 ·        Veniturile obținute de artiști sau sportivi.
TITLUL VII – TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
 ·        Livrarea de bunuri.
 ·        Transferul de active.
 ·        TVA la încasare.
 ·        TVA-ul neîncasat de la persoane fizice.
 ·        Cota de TVA redusă pentru livrările de locuințe.
 ·        Dreptul de deducere.
 ·        Înregistrare TVA persoane străine.
 ·        Plată TVA pentru importuri.
TITLU VIII – ACCIZE ȘI ALTE TAXE SPECIALE
 ·        Definiții.
 ·        Eliberarea în consum.
 ·        Acciza specifică la țigarete.
 ·        Accize la produsele energetice.
 ·        Autorizarea antrepozitelor.
 ·        Deplasarea produselor accizabile.
TITLUL IX – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
 ·        Definiție clădire.
 ·        Scutiri de la impozite.
 ·        Calcul impozit pentru clădirile cu destinație mixtă.
 ·        Taxa pe clădiri.
 ·        Impozitul pe teren.
 ·        Impozitul pe mijloacele de transport.

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *