O.G. 6/2020 – MODIFICARE COD FISCAL, OG 6 ȘI PROROGARE TERMEN DECLARAȚIA UNICĂ

Ordonanța Guvernului nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (Monitorul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2020).

Precizări suplimentare:

MODIFICARE COD FISCAL

  • A fost completată lista contribuabililor plătitori de impozit pe profit cu următoarele persoane:

– persoanele juridice străine rezidente într-un stat terț care desfășoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor elemente tratate drept sedii permanente;
– etitatea transparentă fiscal.

  • Au fost aduse modificări și completări art. 40^1 privind normele împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne.
  • A fost reglementat în mod expres, printr-un articol dedicat, regimul TVA aplicabil stocurilor la dispoziția clientului. Acestea se vor declara în declarația recapitulativă.
  • Scutirea de TVA privind livrările intracomunitare de bunuri către alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA nu se aplică în situația în care furnizorul nu raportează livrarea în declarația recapitulativă.
  • A fost suspendată din nou, până la data de 31 decembrie 2022, aplicarea prevederilor privind obligativitatea depunerii declarațiilor 392A și 392B.

MODIFICARE O.G. 6/2019 PRIVIND FACILITĂȚILE FISCALE

  • A fost precizat în mod expres faptul că restructurarea obligațiilor bugetare se poate aplica și de următorii contribuabili:

a) debitorii care pierd eșalonarea la plată întrucât disponibilitățile bănești ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eșalonării, nu permit susținerea acesteia;
b) debitorii care au garantate obligațiile bugetare potrivit art. 210-211 și art. 235 din Codul de procedură fiscală.

  • Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare poate notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa și în perioada 1 februarie-31 martie 2020, sub sancțiunea decăderii.
  • Solicitarea de restructurare se va putea depune până la 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii.

PROROGARE TERMEN 15 MARTIE

  • În anul 2020 termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea DECLARAȚIEI UNICE, depunerea formularului 230, precum și pentru plata impozitului și a contribuțiilor, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *