LEGEA 346/2018 – CAZIERUL FISCAL

Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019)

Precizări suplimentare:

–        Potrivit prevederilor art. 4 alin. (7) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, în situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi/reprezentanţi legali şi se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunilor privind desemnarea noilor reprezentanţi legali în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului, inactivitatea fiscală se înscrie şi în cazierul fiscal al acestora.
–        Prin Legea 346 a fost introdusă o excepţie de la prevederea de mai sus. Astfel, în cazul contribuabilului aflat în insolvenţă, în faliment sau dizolvare, inactivitatea fiscală nu se va înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *