Ghiduri si instructiuni comercianti

Ghiduri si instructiuni comercianti

Actiunea Act normativ
Plafonul zilnic pentru încasări și plati in numerar efectuate de persoanele juridice– Plăţile între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.

– EXCEPȚII: plăţi către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 5000 lei.

– Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5000 lei. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 10.000 lei, în cazul plăților către rețelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 lei.

– Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăşi plafonul de 5000 lei de la o singura persoana juridica sau 10.000 lei de la toate persoanele juridice.

Ordonanţă nr. 15 din 23/01/1996
Activitati ilicitea) efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege;

b) vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de primarii, consilii judetene sau prefecturi;

c) conditionarea vanzarii unor marfuri sau a prestarii unor servicii de cumpararea altor marfuri ori de prestarea de servicii;

d) expunerea spre vanzare ori vanzarea de marfuri sau orice alte produse fara specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;

e) efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii. Documentele de provenienta vor insoti marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii.

Prin documente de provenienta se intelege, dupa caz, factura fiscala, factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin

lege;

f) nedeclararea de catre operatorii economici la organele fiscale, inainte de aplicare, a adaosurilor comerciale si a celor de comision;

g) omisiunea intocmirii si afisarii, in unitate, la locurile de desfacere sau servire, de catre operatorii economici a preturilor si tarifelor, a categoriei de calitate a produselor

sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preturi si tarife;

h) neexpunerea la vanzare a marfurilor existente, vanzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vanzarii acestora sau al prestarii de servicii cuprinse in obiectul de activitate al

operatorului economic;

i) acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unui deficit pe piata si revanzarii lor ulterioare sau al suprimarii concurentei loiale;

j) depasirea de catre orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotarari ale Guvernului, la formarea preturilor de vanzare cu amanuntul;

k) falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare ori vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate sau substituite.

Legea 12 / 1990

Ce cheltuieli se pot baga pe firma:

Sunt considerate cheltuieli deductibile doar cheltuielile care sunt realizate în scopul realizarii activitatii economice şi care sunt însoţite de documente originale prin care se atestă înregistrarea lor efectivă.

Cheltuielile care pot fi deduse integral sunt de fapt toate cheltuielile realizate efectiv în vederea desfăşurării activităţii. Putem enumera: cheltuieli cu salariile şi contribuţiile sociale, cheltuieli cu materialele consumabile (produse de curăţenie, papetărie, articole de uz general nealimentare), mobilier şi alte echipamente de amenajare, cheltuieli cu publicitatea, cheltuieli cu serviciile prestate de terţi (servicii de mentenanţă PC, contabilitate, utilităţi, chirie, taxi, servicii de papetărie, telefonie, internet), servicii poştale, comisioane notari, servicii bancare, amortizare.

Cheltuielile supuse limitelor de deductibilitate sunt cele de protocol – mese de afaceri, cadouri, vacanţe, bunuri acordate gratuit, sponsorizări, cheltuieli cu întreţinerea şi combustibilul autovehiculelor (inclusiv asigurări, piese de schimb, spălare) -, cheltuielile de deplasare şi cheltuielile cu reparaţiile asupra spaţiilor exploatate în scop personal cu destinaţie de sediu social.

Cheltuieli de deplasare. Deplasarea unui salariat la un client al societăţii în vederea prestării unor servicii sau livrării anumitor bunuri generează o gamă largă de cheltuieli cum ar fi: transportul, cazarea, mâncarea, vizite la obiective turistice din zonă. Doar transportul şi cazarea pot fi deduse integral. În vederea deducerii integrale salariatul va trebui să întocmească un ordin de deplasare (OD). În baza OD, salariatul va beneficia suplimentar de o diurnă legală concretizată într-o anumită sumă de bani (bani de buzunar) pe care nu va fi nevoit să îi justifice.

În cazul sediului social, cheltuielile de funcţionare, între­ţinere şi reparaţii aferente apartamentului personal (sediu social) vor fi deductibile în limita corespunzătoare suprafeţei puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi în acest scop.

Cheltuieli de protocol. Deşi o afacere este aproape mereu condiţionată de existenţa acestor mici/mari cheltuieli de protocol, fără de care poate că afacerile nu ar putea să se finalizeze sau să funcţioneze şi, implicit, statul să nu încaseze impozite, tot statul este cel care ne condiţionează, fără excepţii, deductibilitatea cheltuielilor cu mesele de protocol şi alte cheltuieli care nu contribuie în mod vădit la desfăşurarea obiectului de activitate. Această limită este de 2% din profitul impozabil, ceea ce reprezintă la un profit de 100.000 lei/an, circa 2.000 lei. Astfel, considerăm cheltuielile de protocol ca fiind mai degrabă nedeductibile, procentul de deductibilitate fiind unul nesemnificativ.

Aici ar putea să intre din punct de vedere fiscal cheltuieli cu: televizoare, frigidere, hote, flori ornamentale, decoraţiuni interioare precum şi cheltuielile cu mesele de protocol. Totuşi, în cazul unei societăţi comerciale, existenţa acestor cheltuieli justifică fluxul de numerar din societate şi reduce profitul contabil supus ulterior impozitării în vederea distribuirii de dividende. Ca sfat final, vă sugerăm să adoptaţi următoarea abordare: orice cheltuială fără de care societatea nu îşi poate desfăşura activitatea este deductibilă. Acest concept trebuie însuşit pentru a avea un grad ridicat de deductibilitate, prin urmare o plată a impozitului redusă.

ATENTIE! Suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia, se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende.

TAXE SI IMPOZITE
Denumire Cota Perioada de raportare si plata Mod de calcul
Impozit pe venit 3% TrimestrialPentru lunile ianuarie, februarie, martie, se declara si se plateste pana pe 25 aprilie;

Pentru lunile aprilie, mai, iunie, se declara si se plateste pana pe 25 iulie;

Pentru lunile iulie, august, septembrie , se declara si se plateste pana pe 25 octombrie;

Pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie, se declara si se plateste pana pe 25 ianuarie

3% x totalul veniturilor din perioada de raportareExemplu: In perioada de raportare, firma inregistreaza urmatoarele:

– venituri impozabile: 8000 lei

– cheltuieli: 5000 lei

Impozit pe venit = 8000 lei x 3% => 240 lei

Impozit pe profit 16% TrimestrialPentru lunile ianuarie, februarie, martie, se declara si se plateste pana pe 25 aprilie;

Pentru lunile aprilie, mai, iunie, se declara si se plateste pana pe 25 iulie;

Pentru lunile iulie, august, septembrie , se declara si se plateste pana pe 25 octombrie;

Pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie, se declara si se plateste pana pe 25 martie anul urmator

16% x diferenta dintre veniturile impozabile si cheltuielile deductibile.Exemplu: In perioada de raportare, firma inregistreaza urmatoarele:

– venituri impozabile: 8000 lei

– cheltuieli deductibile: 5000 lei

Profit = 8000 – 5000 = 3000 lei

Impozit pe profit = 3000 lei x 16% => 480 lei

TVA 19% Trimestrial daca cifra de afaceri este sub 100.000 euroPentru lunile ianuarie, februarie, martie, se declara si se plateste pana pe 25 aprilie;

Pentru lunile aprilie, mai, iunie, se declara si se plateste pana pe 25 iulie;

Pentru lunile iulie, august, septembrie , se declara si se plateste pana pe 25 octombrie;

Pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie, se declara si se plateste pana pe 25 ianuarie

Lunar daca cifra de afaceri este peste 100.000 euro

Se declara si se plateste pana pe 25 a lunii urmatoare.

Diferenta dintre TVA-ul colectat in urma vanzarilor si TVA-ul dedus in urma achizitilor.Exemplu: In perioada de raportare, firma inregistreaza urmatoarele:

– venituri impozabile: 8000 lei si TVA colectat 1920 lei

– cheltuieli deductibile: 5000 lei si TVA deductibil 1200 lei

TVA de plata = 1920 – 1200 = 720 lei

Utilizatori case de marcat:
Ce trebuie sa faceti atunci cand aveti casa de marcat Articolul de lege (pe scurt)Conf. Norma metodologica din 18/04/2003 republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 25/04/2005 Amenda (lei)
Folositi casa de marcatEmiteti bon pentru tot ce vindeti Art.10. –(b) din OUG 28: neindeplinirea obligatiei agentilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale … neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum si nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative; 8000 – 10000
Casa de marcat s-a defectat.Anuntati imediat firma de service (daca aveti asistenta tehnica permanenta) sau mergeti la sediul acesteia.

Pastrati dovada sesizarii.

Art. 6. – (1) In situatia defectarii aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemneaza in cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentata in anexa nr. 1, data si ora la care au anuntat defectarea acestuia si pastreaza confirmarea scrisa, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anuntarea defectarii aparatului de marcat electronic fiscal. 2000-4000
Notati in Registrul special toate vanzarile din perioada in care casa de marcat este defecta Art. 6. – (2) Pana la repunerea in functiune a aparatului defect, utilizatorii… inregistreaza tranzactiile efectuate in aceasta perioada intr-un registru, denumit in continuare registru special, care se completeaza fara stersaturi sau fara spatii neutilizate.
Cum corectati/anulati o suma batuta gresit pe casa de marcat Art. 36. – Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde: a) sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea,b) decizia scrisa de aprobare a corectarii,c) copie de pe NIR, d) nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata. Fara amenda.Atasati raportul firmei de service!
Cum se procedeaza la returul de marfa Art. 37. – (1) In cazul returului de marfa utilizatorul intocmeste un dosar cu: a) nota de receptie b) dispozitia de plata-incasare catre casierie c) factura in rosu. (2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a caror contravaloare este inclusa in pretul produsului vandut, poate fi mentionata inainte de emiterea bonului fiscal prin inscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativa si cu specificatia \”ambalaj refolosibil\”.
Nu lasati pe nimeni sa intervina asupra casei de marcat in afara tehnicianului firmei de service Art. 47.- (8) Orice interventie a utilizatorilor sau a altor persoane neautorizate asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia operatiunilor de inlocuire a rolelor de hartie si/sau a ribonului, este interzisa. ATENTIE : Se sesizeaza Politia. Este caz penal (sigiliul casei de marcat este insemn de stat)
Fiecare produs sa apara pe bon cu denumirea clara ! Nu se accepta „Diverse”. „Fructe” nu este suficient ci „Mere Golden”.Respectati numele din NIR. Art. 56. – (1) Continutul bonului fiscal, cu exceptia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar si de taximetrie, cuprinde:d) denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat… 2000 – 4000
Nu uitati modificarea orei de vara/iarna . Art. 56. – (1) Continutul bonului fiscal cuprinde: …a) data, ora si minutul emiterii bonului fiscal; … 2000 – 4000
Arhivati Registrul special si Raportul Z Art. 65. – (1) Utilizatorii sunt obligati sa asigure arhivarea si pastrarea registrului special prevazut la art. 6 alin. (2) pe o perioada de 10 ani, iar raportul Z pe o perioada de 5 ani.(2) Datele inscrise in documentele mentionate la alin. (1) trebuie sa ramana lizibile pe perioada de pastrare, utilizandu-se consumabile care au garantata perioada de pastrare impusa. 8000-10000
Atentie maxima la memoria fiscala ! Amenzi foarte mari. Art. 66. – (1) In momentul constatarii defectarii sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este obligat sa anunte distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditata, precum si organul fiscal teritorial la care s-a depus declaratia de instalare a aparatului prevazuta la art. 104 alin. (1). 40000 – 60000
Cand nu e obligatoriu sa inlocuiti memoria fiscala Art. 71. – Nu este obligatorie inlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putand fi utilizata pana la umplere, in urmatoarele cazuri: a) la schimbarea atributului fiscal b) la schimbarea formei de constituire a societatii comerciale fara modificarea denumirii acesteia; c) la mutarea unui punct de lucru de la un stand la altul, in cadrul unui complex comercial situat la aceeasi adresa; d) la schimbarea denumirii strazii de la locul de instalare e) in cazul inactivitatii temporare a utilizatorilor, anuntata organelor fiscale, potrivit legii.
Folositi numai role de hartie de calitate care asigura lizibilitatea pana la 5 ani. Raportul Z sta in contabilitate 10 ani. Art. 72. – (1) Utilizatorii pot achizitiona consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la orice agent economic producator, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu conditia respectarii prevederilor art. 4 alin. (6) si (9) din ordonanta de urgenta.
Cumparati role de hartie numai de la furnizori cu care aveti contract de furnizare a consumabilelor Art.4. (6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati: a) sa foloseasca numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare a aparatului respectiv; b) sa foloseasca numai consumabile care asigura mentinerea lizibilitatii datelor; c) sa solicite distribuitorului … completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii; d) sa incheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continand clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare…si clauze privind daunele la care sunt indreptatiti utilizatorii in cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre furnizori. 40000 – 60000
Acordati atentie maxima Cartii de interventii. Riscati amenzi de 10000 lei. Daca ati pierdut-o reconstituiti-o in 72 de ore Art. 102. – (6) In cazul pierderii sau deteriorarii cartii de interventii, utilizatorii vor informa de indata organul fiscal …. Informarea se va face in scris … se va prezenta pentru stampilare o noua carte de interventii reconstituita…. In situatia deteriorarii cartii de interventii, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntari, si cartea de interventii deteriorata. 8000 – 10.000
Daca nu aveti contract de service trebuie sa va cumparati o alta casa de marcat Art. 107.- (4) Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a incheia contracte de service pentru perioada de postgarantie echivaleaza cu renuntarea voluntara la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat. Fara amenda
Casa de marcat defecta si fara contract de service aduce amenda si inchiderea unitatii Art. 107.- (5) In cazul in care organele de specialitate constata neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectarii si nerepunerii in functiune a acestuia datorita inexistentei unui contract valabil de service.. vor aplica agentului economic in cauza amenda contraventionala si vor suspenda activitatea unitatii pana la achizitionarea si instalarea unui alt aparat. 8000 – 10.000si inchidere unitate
Afisati cu litere de 3 cm anuntul „Solicitati bon fiscal” Art. 117. -(2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia de a solicita si de a pastra bonul fiscal pentru prezentarea acestuia la un eventual control. Art.118. Anunturile … vor fi scrise cu litere de tipar avand inaltimea minima de 3 cm. 2000- 4000
Faceti cel putin o revizie tehnica pe an. Aceasta se dovedeste cu stampila firmei de service in Cartea de interventii Art. 106.-(2) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau al unitatilor de service acreditate, sa asigure: …d) efectuarea cel putin a unei verificari anuale a aparatelor de marcat electronice fiscale 8000-10000 pt. neactualizare Carte de interventii
Permiteti accesul tehnicianului pe service pentru revizia periodica si completarea Cartii de interventii Art. 47.- (9) Unitatile de service acreditate sunt obligate ca, de indata ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice interventie neautorizata asupra aparatului de marcat electronic fiscal, sa sesizeze asupra acestui fapt in scris, prin telex, fax sau altele asemenea, organul teritorial al Garzii Financiare in a carui raza se afla unitatea utilizatorului in cauza.(10) Conform prevederilor alin. (9) se va proceda si in cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service in unitate pentru efectuarea reviziilor periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispozitie acestuia cartea de interventii a aparatului. Nu are amenda. Se anunta Garda Financiara.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *