Termene transmitere Revisal

In Revisal se înregistrează persoanele angajate prin încheierea unui contract individual de muncă. Întocmirea, completarea și transmiterea datelor în registrul privat/public se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatori persoane fizice sau persoane juridice de drept privat.

Anumite termene din acest articol au fost modificate de Hot.905/2017

Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă, se face după cum urmează:

  • la angajarea fiecărui nou salariat, informatiile se transmit cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză;
  • perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale > se transmit în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării/data încetării suspendării;
  • incetarea contractului de munca > se transmite cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoștință a evenimentului ce a determinat, în condițiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
  • pentru salariații detașați, angajatorul de bază transmite perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară datei de începere a detașării;
  • orice modificare privind datele de identificare ale angajatorului, respectiv sediul sau, după caz, domiciliul acestuia, se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării.
  • funcția/ocupația conform specificației Clasificării Ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative > anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
  • datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară > anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
  • tipul contractului individual de muncă > anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
  • durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial > anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
  • salariul de bază lunar brut și sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Sursa: HG nr. 500 din 18 mai 2011, OUG nr. 53 din 4 august 2017

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *