Taxa Salubrizare – Sector 4

In urma numeroaselor intrebari primite pe tema taxei dee salubrizare perceputa de Primaria Sectorului 4, va facem cunoscute urmatoarele:

Informații utile privind taxa de salubrizare(*extras din HCL S4 nr.

2/08.01.2018 și  HCL S4 nr. 347/18.12.2017)

Taxa de salubrizare pentru anul 2018(noutăți – reduceri – termene de plată)

 NOUTĂȚI. Începând cu 1 ianuarie 2018, taxa de salubrizare se modifică și se stabilește astfel:

  • în cuantum de 9,6 lei/lună/persoană dacă au venituri nete lunare mai mari de 2.000 lei;
  • în cuantum de 6 lei/lună/persoană dacă au venituri nete lunare mai mici de 2.000 lei, inclusiv minori.
  • în cuantum de 80 de lei/lună pentru fiecare altă entitate indiferent de forma de organizare, cum ar fi: persoanele juridice, persoanele fizice care exercită orice profesii liberale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și înreprinderile individuale, etc,. care au sediul social și/sau punctul de lucru activ/expirat, indiferent dacă se desfășoară sau nu activitate economică, excepție facând doar contribuabilii care se află în suspendare de activitate sau sunt radiați din registrele organelor competente.

Atenție: În cazul neachitării taxei anticipat sau până la data de 20 ale fiecărei luni pentru luna anterioară, taxa va fi de   12 lei, indiferent de veniturile persoanei.

Aplicarea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice se va face pe baza declarației pe propria răspundere, care poate fi transmisă la adresele de e-mail declaratii@dgitl4.ro sau declaratiisalubrizare@yahoo.com.

Raportarea se face la venitul obţinut în luna decembrie 2017.

Interval de timp pentru care se calculează taxa de salubrizare Cuantum taxa salubrizare venituri nete lunare sub 2.000 lei, inclusiv minori(lei) Cuantum taxa salubrizare venituri nete lunare peste 2.000 lei(lei)
1 an (12 luni) 72  115.2
11 luni 66 105.6
10 luni 60 96
9 luni 54 86.4
8 luni 48 76.8
7 luni 42 67.2
6 luni 36 57.6
5 luni 30 48
4 luni 24 38.4
3 luni 18 28.8
2 luni 12 19.2
1 luni 6 9.6

* în cazul unui imobil (sau mai multe imobile situate pe raza sectorului 4) cu o suprafață totală ocupată la sol mai mare de 2.000 m.p., proprietatea unei persoane fizice/juridice/alt tip de entitate, indiferent de forma de organizare  se va achita în plus o taxă  de 40 lei pentru fiecare metru cub ce depășește cantitatea de 1 metru cub lunar.

Important! În cazul persoanelor fizice care fac parte din asociațiile de proprietari sau de locatari, administratorii pot colecta de la acestia și ,ulterior, plăti taxa de salubrizare în numele acestora.

BONIFICAŢII . Persoanele fizice autorizate, persoanele juridice  sau orice alte entități care achită integral taxa datorată pentru anul 2018 până pe 31 martie, inclusiv, vor beneficia următoarele bonificații:

  1. 40% pentru toți proprietarii/utilizatori persoane juridice, cum sunt: orice tipuri de societăți comerciale, cooperativele de orice tip, organizațiile de orice fel, instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, unitățile sanitare, asociațiile, fundațiile, federațiile, cultele religioase, etc.
  2. 60% pentru toți proprietarii/utilizatorii persoane fizice care exercită orice tip de profesii liberale, și persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, potrivit prevederilor legale privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, etc;

PROCEDURI. Taxa de salubrizare:

  • pentru persoanele fizice se calculează în funcție de numărul de persoane (inclusiv minori) ce locuiesc la o adresă. Pentru calcularea taxei de salubrizare, în cazul persoanelor fizice care nu fac parte din asociatii de proprietari/locatari, este necesară depunerea unei declarații disponibile şi în format electronic, atât pe site-ul primăriei, cât și cel al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, ori de câte ori intervin modificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data apariţiei modificării .
  • pentru orice altă entitate indiferent de forma de organizare se calculează în funcție de codul de identificare fiscală și se reține la plată în sarcina titularului acestuia pe baza evidenţelor instituţiilor abilitate.

Taxa de salubrizare se va percepe de la proprietar în cazul unui imobil sau mai multe situate pe raza sectorului 4 cu o suprafață totală ocupată la sol mai mare de 2.000 m.p., acesta având și obligația depunerii declaraţiei. În această declarație se vor enumera toți beneficiarii serviciului de salubrizare ce au sediul social (activ/expirat), punctul de lucru (activ/expirat), indiferent dacă se desfăsoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru în imobilul respectiv.

Scopul instituirii taxei de salubrizare este acela de a asigura îmbunătățirea serviciului de salubrizare public în sectorul 4. În acest sens, taxa de salubrizare s-a stabilit în sarcina persoanelor fizice, persoanelor fizice care exercită profesii libere, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice sau oricăror alte entități nu doar pentru cei care produc deșeuri, ci și pentru prestarea activităților de salubrizare(curățenie prin măturare, aspirare, spălare și deszăpezire) a spațiilor publice, inclusiv căi de acces aflate pe raza administrativ – teritorială a sectorului 4 care sunt sau pot fi accesate de către orice beneficiar al serviciului de salubrizare.

  • Pentru mai multe detalii, consultați Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/18.12.2017, disponibilă pe www.ps4.ro  și www.dgitl4.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.