Restituirea taxelor auto achitate în perioada 01.01.2007-31.01.2017

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.52/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr.644/07.08.2017, contribuabilii care au achitat în perioada 01.01.2007-31.01.2017 taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi/sau timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv proprietarii care au achiziţionat autovehicule prin sistemul de leasing financiar în perioada menţionată şi care nu au beneficiat de restituire până în prezent, pot solicita restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii.

Pentru a solicita restituirea, contribuabilii pot depune până cel târziu în 31 august a anului următor (31.08.2018), la organul fiscal de domiciliu, o cerere de restituire, al cărei model va fi aprobat în 15 zile prin ordin comun al ministrului mediului şi ministrului finanţelor publice. La cerere se va anexa, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei/timbrului de mediu (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont), precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. Cererea de restituire se soluţionează de către organul fiscal prin decizie, care se comunică contribuabilului.

Restituirile se vor efectua în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. Restituirea sumelor se realizează în contul bancar indicat de solicitant în cerere.

Contribuabilii cărora li s-au emis deja decizii de restituire pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, şi mai au sume rămase de restituit, precum şi cei care au depus deja cerere pe vechea legislaţie, nu mai depun cerere, ci sumele rămase li se restituie, din oficiu, de organele emitente ale deciziilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă (normele se vor aproba în 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă). De asemenea, pentru cei care mai au sume rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, acestea se restituie, din oficiu, de organele emitente ale deciziilor, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Hotărârile judecătoreşti definitive care au ca obiect restituirea taxelor auto, pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, precum şi cele care devin executorii după 31.08.2018, se aduc la îndeplinire potrivit dispoziţiilor stabilite de către instanţă, de către organul fiscal central sau Administraţia Fondului pentru Mediu (în funcţie de unde depune contribuabilul hotărârea judecătorească), prin decizie.

Sursa: ANAF

Descarca de aici comunicatul oficial!

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *