ORDIN nr. 1.887/2017 privind pragurile valorice Intrastat în anul 2018

ORDIN nr. 1.887 din 16 noiembrie 2017privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2018

EMITENT
  • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 28 noiembrie 2017


Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri,
în temeiul prevederilor Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Nota de fundamentare nr. 54.169/2017 a Direcției statisticii comerțului exterior din cadrul Institutului Național de Statistică și Procedura operațională „Avizarea actelor cu caracter juridic“ – P.O. – 1.0.0.4.02, Ed. II, Rev. 0, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.399/2017*), Notă
*) Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.399/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2018: 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv, 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.


Articolul 2

Operatorii economici care în cursul anului 2017 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2018.


Articolul 3

În cursul anului 2018 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici, care realizează schimburi intra-UE de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2018. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2018 a expedierilor și/sau a introducerilor intra-UE de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri.


Articolul 4

Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcția de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.


Articolul 5

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.302/2016 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 14 decembrie 2016.


Articolul 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

București, 16 noiembrie 2017.
Nr. 1.887.
—–

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.