Ordin ANAF 4137/2020 – Modificare formular 700

A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr . 1311/30.12.2020, Ordinul ANAF 4136/2020

 

Formularul 700 se va modifica si se vor putea efectua toate mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale prin mijloace electronice pentru toate categoriile de contribuabili.

Se vor putea efectua urmatoarele mentiuni :

  • a) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
  • b) să efectueze mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA (rubricile au fost preluate din formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030 și 070)
  • c) să exercite opțiunea privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) (rubricile au fost preluate din formularul 085 „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”);
  • d) să efectueze mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România (rubricile au fost preluate din formularul 092 „ Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”);
  • e) să efectueze mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (rubricile au fost preluate din formularul 094 „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”);
  • f) să efectueze mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (rubricile au fost preluate din formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”);
  • g) să solicite înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului (rubricile au fost preluate din formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”), cât și modificarea sediului social/sediului/sediului activității, în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale;
  • h) să declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale (rubricile au fost preluate din formularul 061 „Declarație privind sediile secundare”);
  • i) să solicite modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, precum și modificarea anului fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit” și formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”). „

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *